ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
„Министерство на Регионалното Развитие и благоустройството „РЗП 2291,91

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“, по Рамково споразумение № РД-02-29-324/05.11.2014 г. за жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: Жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 263А

Извършени СМР : доставка и монтаж на PVC и алуминиева  дограма, външни подпрозоречни первази, топлоизолационна система с EPS и минерална мазилка по фасада, обръщане страници с XPS, каменна вата, хидроизолация на покрив, водосточни казанчета и тръби, подмяна на покривна дъсчена обшивка и полагане на нови керемиди,    монтаж и демонтаж на модулно фасадно скеле.

Период на изпълнение: 10.08.2015г. - 03.12.2015г.

Стойност: 109 178,10 лева

„Министерство на Регионалното Развитие и благоустройството „ РЗП 2786,16

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“, по Рамково споразумение № РД-02-29-324/05.11.2014 г. за жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: Жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, кв. „Надежда” 2. бл. 262, вх. Е

Извършени СМР: доставка и монтаж на PVC и алуминиева  дограма, външни подпрозоречни первази, топлоизолационна система с EPS и минерална мазилка по фасада, обръщане страници с XPS, каменна вата, хидроизолация на покрив водосточни казанчета и тръби,  монтаж и демонтаж на модулно фасадно скеле.

Период на изпълнение: 14.10.2015г. - 18.01.2016г.

Стойност: 207 469,94 лева

„Министерство на Регионалното Развитие и благоустройството „ РЗП 1541,04

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“, по Рамково споразумение № РД-02-29-324/05.11.2014 г. за жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: Жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Професор Асен Златаров” №9

Извършени СМР: доставка и монтаж на PVC и алуминиева  дограма, външни подпрозоречни первази, топлоизолационна система с EPS и минерална мазилка по фасада, обръщане страници с XPS, каменна вата, хидроизолация на покрив водосточни казанчета и тръби,  монтаж и демонтаж на модулно фасадно скеле.

Период на изпълнение: 02.12.2015г. - 15.05.2016г.

Стойност: 128 828,36 лева

Хотел Балкан –Север АД

„Изпълнение на СМР по „Подобряване на енергийната ефективност в хотелски комплекс „Балкан”, гр. Плевен”

Извършени СМР : доставка и монтаж на PVC и алуминиева  дограма, външни подпрозоречни первази, топлоизолационна система с EPS и минерална мазилка по фасада, обръщане страници с XPS, монтаж и демонтаж на модулно фасадно скеле.

Период на изпълнение: 10.07.2013г. - 17.12.2013г.

Стойност: 670 274,92 лева

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД, гр. София

„Основен ремонт на  Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”ЕАД

Изработка и монтаж на армировка обиновена и средна сложност, полагане на бетон за лъчезащитни стени и колони. настилка от гранитогрес, облицовка с фаянс в санитарни помещения и манипулационни, топлоизолация и мазилка.

Период на изпълнение: 11.02.2015г./29.04.2015г.

СТойност: 459 362,77 лева

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД, гр. София

“Преустройство на съществуващи помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на високоскоростния линеен ускорител в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД

Период на изпълнение: 24.07.2015г. - 22.12.2015г.

Стойност: 1 325 172,16 лева

УМБАЛ „Света Анна” София АД София

„Поддръжка на ВиК инсталация и текущ ремонт на сградният фонд по АС част на МБАЛ „Света Анна” – София АД

Период на изпълнение: 14.02.2014г. - 14.02.2015г.

Стойност: 250 000,00 лева

УМБАЛ „Света Анна” София АД София

Ремонт на Отделение по хемодиализа в УМБАЛ „Света Анна” - София 

Период на изпълнение: 16.07.2014г. - 19.12.2014г.

Стойност: 218 276,45 лева

СБАЛХЗ ЕАД, гр.София

Поддръжка на ВиК инсталации и текущ ремонт на сградния фонд по АС част на СБАЛХЗ ЕАД София АД

Период на изпълнение: 01.08.2012 г. - 01.09.2013 г.

Стойност: 539 308,33 лева

УМБАЛ „Света Анна” София АД София

Поддръжка и ВиК инсталация и текущ ревант на сградния фонд по АС части на МБАЛ”Света Анна” – София АД.

Период на изпълнение: 01.06.2012г. - 31.08.2013г.

Стойност: 206 328,75 лева

УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД – Плевен, гр.Плевен

Преустройство и ремонт на Клиника по анестезиология и интензивно лечение, в Първа клинична база, гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” № 8А

Период на изпълнение: 01.06.2012г. - 31.08.2012г.

Стойност: 304 135,96 лева

УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД – Плевен, гр.Плевен

Преустройство и ремонт на Централен операционен блок в първа клинична база – първи етап и  втори етап

Период на изпълнение: 18.09.2012г. - 18.12.2013г.

Стойност: 696  956,92 лева

УМБАЛ „Света Анна” София АД София

Поддръжка и ВиК инсталация и текущ ревант на сградния фонд по АС части на МБАЛ”Света Анна” – София АД.

Период на изпълнение: 03.2011г. - 04.2012 г.

Стойност: 169 223,17 лева

„ТАНДЕМ 1” ЕООД

Ново строителство на сграда с адрес: гр. София, бул. Ломско шосе № 15

Извършените СМР, изграждане на сграда доставка и монтаж на PVC дограма, топлоизолация, минерална мазилка, циментови замазки, хидроизолация с посипка, монтаж и демонтаж на модулно фасадно скеле, ОВК, ВиК и Ел инсталации.

Период на изпълнение: 07.05.2012г. - 15.01.2013г.

Стойност: 1 251 450,00 лева

Тракийски университет – гр. Стара Загора

”Изпълнение на мерки за енергоефективна рехабилитация на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет Стара Загора в У.П.И. IV3921, kв.525, гр. Стара Загора”

Период на изпълнение: 22.03.2017г. - 19.05.2017г.

Стойност: 413 091,09 лева

Община Стара Загора

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора“ за обособена позиция № 8: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, Жилищен блок №106, вх. „А“, „Б“

Период на изпълнение: 28.10.2016 г. – 20.03.2017г.

Стойност: 707 915,10 лева

ВТУ „Т.Каблешков“ - София, 02/9709242

„Извършване на СМР за намаляване на вредните емисии и повишаване на ерегийната ефективност на сграда и съоръжения на корпус „Общежитие-2“ ,ВТУ „Т.Каблешков“ - София, финансиран от НДЕФ РЗП: 12000 кв.м Изпълнени са следните дейности: Направа на топлоизолация по стени фасади, минерална мазилка, битумна хидроизолация 2384,31 м2, доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма 1354,89 м2 и др.

Период на изпълнение: 10.2016г. - 04.2017г.

Стойност: 842 158,12 лева

„Министерство на Регионалното Развитие и благоустройството „ РЗП 825,87

 

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“, по Рамково споразумение № РД-02-29-324/05.11.2014 г. за жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: Жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, ж.к. Яворов, бл.17,

Извършени СМР : достовка и монтаж на PVC и алуминиева  дограма, външни подпрозоречни первази, топлоизолационна система с EPS и минерална мазилка по фасада, обръщане страници с XPS, камена вата, водосточни казанчета и тръби, подмяна на покривна дъсчена обшивка и полагане на нови керемиди,  монтаж и демонтаж на модулно фасадно скеле

Период на изпълнение: 31.03.2015/ - 19.08.2015

Стойност: 73 264,56 лева

 

 

„Министерство на Регионалното Развитие и благоустройството „ РЗП 776,79

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“, по Рамково споразумение № РД-02-29-324/05.11.2014 г. за жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: Жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, район „Овча купел”, ул. Калояново” №4

Извършени СМР: доставка и монтаж на PVC и алуминиева  дограма, външни подпрозоречни первази, топлоизолационна система с EPS и минерална мазилка по фасада, обръщане страници с XPS, каменна вата, водосточни казанчета и тръби, подмяна на покривна дъсчена обшивка и полагане на нови керемиди,  монтаж и демонтаж на модулно фасадно скеле.

Период на изпълнение: 31.03.2015/27.08.2015

Стойност: 85 673,49 лева