ЗА НАС

ЕТ “ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”  е основана през 1989 г. – първата регистрирана фирма във Великотърновския окръжен съд фирмено дело № 1 от 27.02.1989 г. с предмет на дейност строителство и ремонти. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за строежи от първа до пета група.


За повече от 26 години са реализирани стотици проекти за строителство, ремонт, реставрация и поддръжка на сгради. ЕТ “Васил Иванов Костов” е добре позната в с коректното изпълнение на договорите си с възложители от цялата страна и добрите взаимоотношения с доставчиците. ЕТ “Васил Иванов Костов” активно участва в конкурсите за възлагане на обществени поръчки. Отбелязваме изпълнението на договори при спечелени конкурси  за изграждане, текущи и основни ремонти на:

СГРАДИ НА УНИВЕРСИТЕТИ: Технически Университет – София; НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”; Медицински Университет – Пловдив; Медицински Университет – Плевен; Аграрен Университет – Пловдив; Филиали на Технически Университет – София в градовете Пловдив и Сливен, УНСС - София, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ при БАН; Стопанска Академия „Д. А. Ценов”  - Свищов; Военна Академия „Г. С. Раковски” – София.
     
СГРАДИ НА ПОЩИ: Сградата на централно управление на „Български пощи” ЕАД, Пощенски станции в градовете София, Пловдив, Перник, Благоевград, Стара Загора, Сливен, Силистра, Разград, Горна Оряховица, Търговище, Велинград, Мелник, Кочериново,  Разлог;
    
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ: УМБАЛ „Света Анна” София АД (Окръжна болница), СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, СБАЛДБ ЕАД – София (Университетска детска болница), СБАЛББ „Света София” ЕАД (белодробна болница), УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив, МБАЛ – Пловдив АД, „МБАЛ – Пазарджик” АД, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – Велико Търново, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали, Държавна Психиатрична Болница - Кърджали, МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД  - Момчилград, МБАЛ „Д-р Методи Миновски” – Полски Тръмбеш;
     
УЧИЛИЩА, ЧИТАЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ: ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар, ЦДГ с. Раданово, ОУ „Г. Бенковски” - Кърджали, СОУ „Н. Вапцаров” - Момчилград, ОУ с. Мургово, Читалище „Неофит Бозвели” – Момчилград, Читалище „Нов Живот” – Момчилград, ЦДГ „Щастливо детство” – Момчилград, ЦДГ „Знаме на мира” – Черноочене;

ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И ОБЕКТИ: Защитено жилище за младежи и девойки с увреждания – гр. Борово; Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в гр. Карнобат; Хоспис за лежащо болни към дом за възрастни хора, с. Огнен, общ. Карнобат; Ремонт на сгради на кметствата, парк и паметник в с. Гроздьово,  с. Пчелник, с. Рудник, обл. Варна; Ремонт на мост в общ. Стражица; РУ „Социално осигуряване” - Велико Търново; Сграда на кметство в общ. Котел; Железопътни гари – Септември, Пловдив, Кърджали, Боружица, Самоводене, Вятово, Крумово; Градски  площад и парк гр. Сливо поле
Ръководството на ЕТ “Васил Иванов Костов” е внедрило, прилага и непрекъснато усъвършенства Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008. Фирмата е сертифицирана от Moody International, с обхват на сертификация: Строителство, строително-ремонтни дейности, хидроизолации и саниране на сгради; Производство и монтаж на алуминиева и РVС дограма. Строителство на пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация. Успешно са внедрени и ситемата за Здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007, както и Системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004.
 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

НИЕ:

притежаваме всички необходими сертификати ISO 14001:2004,ISO 18001:2007,ISO 9001:2008:

 

притежаваме УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

 

 • Добрият партньор е проверен по всички необходими критерии! 

  Доверете ни се и бъдете спокойни, че Вашия проект е в сигурни ръце!

  ЕКИП

  ЕТ „Васил Иванов Костов разчита на своя екип - строителни инженери със специалности: 
  промишлено и гражданско строителство
  водоснабдяване и канализация
  хидроенергийно строителство
  железопътно строителство
  геодезист
  машинни инженери
  електроинженери

  квалифицирани строители за различни строителни и ремонтни работи:
  водопроводчици
  електротехници
  специалисти отопление и вентилация
  сухо строителство,
  зидаромазачи
  бояджии
  работници облицовки
  настилки, изолации
  шпакловчици
  арматуристи
  кофражисти
  заварчици
  тенекеджии
  дограмаджии
  дърводелци
  шофьори
  снабдители и други


  Фирмата разполага и със собствена база за производство на алуминиева и PVC дограма. Организацията работи с утвърдени доставчици на материали, външни услуги, техника, оборудване и инструменти, необходими за осъществяване на договорените с клиента видове работи. 

  административно-правен отдел. Строителните бригади работят с високо производително и обезопасено техническо оборудване, в зависимост от характера на извършваната дейност. 

  Във фирмата са създадени много добра организация, работна среда, здравословни и безопасни условия на труд за всяка строителна площадка, съгласно действащите нормативна уредба и стандарти в Република България.